ACCESSORIS

Ref. 001 - Placa solar - Came
Ref. 002 - Llum de senyalització - Entrematic
Ref. 003 - Burlet de seguretat per normativa

Les nostres instal·lacions es poden completar afegint accessoris de tot tipus.

Ref. 003 - Burlet de seguretat per normativa
Ref. 004 - Valla stop per plaça de parquing - MHZ
Ref. 005 - Teclado inalámbrico - Nice
Ref. 005 - Teclado inalámbrico - Nice
Ref. 006 - Semáforo LED - Shockley
Ref. 007 - Control de acceso - Nice
Ref. 008 - Célula fotoeléctrica - Clemsa
Ref. 009 - Cerradura eléctrica - Roandi
Ref. 010 - Cuadro de maniobras - JCM
Ref. 011 - Placa Electronica - Aerf
Ref. 012 - Pany local comercial - Ditec
Ref. 013 - Caixeti desbloqueig inox - SAG seguridad
Ref. 014 - Dispositivo seguridad enrollable - Lyf
Ref. 015 - Mirall - Bor senyalitzacio
Ref. 016 - Bombi serreta per botiga - Came
Ref. 017 - Cierra puertas - Justor
Ref. 018 - Molla per porta peatonal - justor
Ref. 019 - cerrojo seguridad - Aumon
Ref. 020 - retenedor porta vianants - remocon
Ref. 021 - goma antipinzament - Roandi
Ref. 022 - perfil inferior porta garatge - Aumon
Ref. 023 - receptor per porta automàtica - Erreka
Ref. 024 - pulsador via ràdio - JCM
Ref. 025 - cèl·lula fotoelèctrica - Medva
Ref. 026 - senyal de prohibit pas peatons - emfa
Ref. 027 - señal altura - Forsa